Elemental Holding rozpoczął budowę zakładu do przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy, poinformował prezes Paweł Jarski."W październiku sfinalizowaliśmy strategiczną akwizycję, która pozwoliła nam wejść na rynek skandynawski i poszerzy skalę działalności spółki w sektorze recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych. Przed nami także przejęcie spółki w Wielkiej Brytanii. Równolegle weszliśmy w fazę budowy zakładu do przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy. Jesteśmy przygotowani do systematycznego zwiększania skali działalności w kolejnych latach" - powiedział Jarski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreślała wcześniej, że kluczowe dla Grupy partnerstwa w Japonii - z Toyotsu Recycle Corporation oraz JX Nippon - wzmacniają inwestycję w nowy zakład w Bydgoszczy.

W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał w 2015 roku porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts). Na początku stycznia 2016 roku Elemental Holding podpisał analogiczne porozumienie z JX Nippon z Japonii, które zakłada współpracę w obszarze recyklingu układów drukowanych.

Plan inwestycyjny - przy zachowaniu zdolności akwizycyjnych - będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on zakup 4-5 linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz budowę linii samplingowej dla układów drukowanych w zakładzie w Bydgoszczy. Koszt drugiego etapu, obejmującego budowę dwóch pieców wykorzystywanych w procesach obróbki katalizatorów i płytek, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 41,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 708,87 mln zł w porównaniu z 695,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2016 r. EBIDTA wyniosła 54,8 mln zł, czyli wzrosła o ok. 18% r/r.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)