Zysk operacyjny wyniósł 4,62 mln zł wobec 8,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,32 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 42,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,93 mln zł w porównaniu z 98,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 7,41 mln zł wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w III kwartale oraz w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku miało przesunięcie realizacji znaczącej umowy z firmą Lidl Sp. z o o.o. Spółka Komandytowa (o której Wittchen informował w raporcie bieżącym nr 13/2016).

"Transakcja ta została zrealizowana i zaksięgowana w październiku 2016 roku, podczas gdy analogiczna transakcja została zrealizowana we wrześniu 2015 roku. Wskutek powyższego, przychody ze sprzedaży w segmencie B2B w III kwartale 2016 roku są niższe o 13,3 mln zł. Przychody oraz koszty związane z realizacją umowy i tym samym ich wpływ na zysk netto z działalności kontynuowanej zostaną ujęte w czwartym kwartale 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. W 2015 r. Wittchen odnotował 150,9 mln zł przychodów. Spółka jest notowana na GPW od listopada 2015 r.

(ISBnews)