Rekomendacja została wydana przy cenie wysokości 17,4 zł, zaś w czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 18,25 zł.

"Mamy pozytywne nastawienie do globalnego rynku rękawiczek medycznych, który rośnie szybciej niż globalna gospodarka pod wpływem wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, rosnącej świadomości w zakresie higieny oraz reform systemów ochrony zdrowia. Po wybudowaniu nowego zakładu stosunek produkowanych rękawiczek nitrylowych do lateksowych wyniesie 60 do 40. Najwięksi producenci rękawiczek dostrzegli już kierunek zmiany popytu na rzecz rękawiczek nitrylowych i również rozbudowują swoje moce w tym zakresie. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatni wzrost zdolności produkcyjnych nie spowodował żadnych problemów ze sprzedażą (po upływie kwartału od uruchomienia nowych mocy spółka wykorzystała 95% swoich mocy), oczekujemy, że w 2018/2019/2020 roku nowe linie produkcyjne wygenerują 70/120/130 mln zł przychodów"- czytamy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto Mercator Medical wyniesie 13,1 mln zł w tym roku i wzrośnie do 17,1 mln zł w 2017, przy przychodach na poziomie odpowiednio: 2 267,1 mln zł i 295,3 mln zł.