Narodowy Bank Polski poinformował, że według wstępnych danych w październiku 2016 r. "agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,2 bln zł i był o 8,4 mld zł wyższy niż na koniec września 2016 r."

W tym miesiącu największy przyrost depozytów innych zobowiązań banków nastąpił w sektorze gospodarstw domowych – o 3,5 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do poziomu 683,5 mld zł - poinformował NBP. Wartość depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 2,8 mld zł (tj. o 1,1 proc.) i wyniosła 248,4 mld zł, natomiast stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 1,4 mld zł do 166,9 mld zł - dodał bank.

"Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,1 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do wysokości 658,3 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,7 mld zł do 342,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,5 mld zł (tj. o 2,1 proc.) do poziomu 221,5 mld zł" - głosi komunikat NBP.