Airway Medix odnotowało 0,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata na sprzedaży wyniosła 0,85 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 tys. zł w III kw. 2016 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,57 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 tys. zł w porównaniu z brakiem przychodów rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 2,35 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych.

(ISBnews)