Zysk operacyjny wyniósł 0,97 mln zł wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,25 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 45,18 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 52,54 mln zł w porównaniu z 127,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 5,88 mln zł wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)