"PKO Bank Polski od lat jest liderem w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Naszym klientom udostępniamy szeroką, dopasowaną do ich potrzeb ofertę kredytową. Flagowym produktem Banku jest kredyt 'Własny Kąt hipoteczny', którego warunki cenowe są na stabilnym poziomie od wielu kwartałów Dzięki atrakcyjnej ofercie, bank średnio w miesiącu sprzedaje ok. 1 mld zł nowych kredytów hipotecznych" - skomentowała dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Hipotecznej Agnieszka Krawczyk, cytowana w komunikacie.

PKO BP podkreśla, że jest beneficjentem trendów na rynku kredytów hipotecznych, konsekwentnie podwyższając swój udział w tym rynku. Z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich (ZBP) wynika, że we wrześniu 2016 roku PKO BP zajmował pierwszą pozycję posiadając 34,2% udziału w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych.

"Oznacza to, że co 3. kredyt hipoteczny w Polsce zaciągany jest w PKO Banku Polskim. Jego średnia wartość w nowej sprzedaży na koniec września wyniosła 235 tys. zł w porównaniu do 219 tys. rok wcześniej" - czytamy dalej.

PKO BP wskazuje też, że prowadzi "bardzo odpowiedzialną politykę kredytową". Jej przejawem jest niski średni poziom LTV (stosunek kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu) dla nowych kredytów mieszkaniowych, który wynosi 73%. Dzięki poprawie jakości portfela mieszkaniowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł na koniec III kw. 2016 roku do poziomu 2,5%, podsumowano w materiale.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)