Capital Park osiągnął poziom ponad 80% portfela nieruchomości oddanych do użytkowania i generujących przepływy finansowe, podała spółka.
"W ostatnim kwartale wyniki nie zaskoczyły i potwierdziły stabilny obraz Grupy Capital Park. Ponad 80% portfela to nieruchomości oddane do użytkowania, generujące przepływy. W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku wpływy z działalności operacyjnej wzrosły dwukrotnie" – czytamy w komunikacie.

Przychody utrzymują konsekwentny wzrost wynikający z nowych umów najmu, w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o niemal 50%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,74 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 18,48 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny netto wyniósł 20,5 mln zł wobec 14,53 mln zł zysku rok wcześniej. Capital Park odnotował 7,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. w związku z rewaluacją wycen nieruchomości związanych jedynie ze zmianami kursowymi, wskazano również.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,72 mln zł w porównaniu z 51,66 mln zł rok wcześniej.

Spółka zrefinansowała na początku IV kw. kredyt na projekt Eurocentrum, w konsekwencji w kolejnych okresach spodziewamy się nadwyżek finansowych generowanych przez projekt oraz obniżenia kosztów obsługi finansowej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)