"Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 350 786 994,70 zł, tj. 0,85 zł na akcję. [...] Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki dywidendowej na dzień uchwały: 412 690 582. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona do dnia 31 grudnia 2017r. w kilku transzach określonych na podstawie odrębnych uchwał zarządu" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza transza zostanie wypłacona 28 grudnia 2016 r. Do zaliczki dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki 21 grudnia 2016 r., podano również.

Wcześniej spółka poinformowała, że jej akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 grudnia o przeniesieniu z kapitału zapasowego na fundusz rezerwowy kwoty w wysokości 400 mln zł z przeznaczeniem na dywidendę.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)