„Jednocześnie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, istnieje ryzyko iż pobieranie materiału biologicznego w szpitalach spoza listy, może doprowadzić do unieważnienia pozwolenia administracyjnego na świadczenie usług preparatyki krwi pępowinowej i/lub tkanki pępowiny dla laboratorium Sevibe Cells" – czytamy w komunikacie.

Zarząd Sevibe Cells podejmie wszelkie działania w tym prawne, które pozwolą wyjaśnić zaistniałą sytuację, zaznaczono w informacji.

„Jednocześnie do momentu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przedmiotem ww. zawiadomienia spółka będzie prowadzić działalność na rynku hiszpańskim zgodnie z dotychczasowym modelem uwzględniającym powszechnie przyjęte i stosowane praktyki rynkowe" – czytamy dalej.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)