Indeks Dow Jones Industrial rośnie o 0,3 proc. S&P 500 zyskuje o 0,2 proc., Nasdaq Comp idzie w dół o 0,4 proc.

Po dwumiesięcznych negocjacjach państwa zrzeszone w OPEC po raz pierwszy od 8 lat osiągnęły porozumienie w kwestii ograniczenia wydobycia ropy w ramach kartelu.

Członkowie kartelu zgodzili się na ograniczenie wydobycia o 1,2 mln baryłek dziennie do 32,5 mld baryłek dziennie.

We wrześniu Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zgodziła się wstępnie, podczas nieformalnego spotkania w Algierze, na obniżenie dziennego limitu wydobycia surowca do 32,5 mln baryłek.

W reakcji na doniesienia z Wiednia mocno zwyżkują ceny ropy naftowej. Baryłka Brent drożała nawet 8,8 proc., a WTI nawet 8,5 proc. Po godz. 17.00 ceny obu benchmarków rosną odpowiednio o ok. 8 proc. oraz 7,2 proc. W środę Brent po raz pierwszy od miesiąca zdrożała do ponad 50 USD za baryłkę.

Tymczasem w USA nieoczekiwanie drugi dzień z rzędu spadły zapasy tego surowca. Oczekiwano natomiast wzrostu stanu w amerykańskich magazynach o 1,5 mln baryłek.

Informacje płynące z rozmów OPEC pozytywnie wpływają na sentyment na amerykańskiej giełdzie. Indeksy Dow Jones oraz S&P 500 ustanowiły nowe śródsesyjne rekordy po otwarciu światowych notowań.

W listopadzie Dow zyskał już niemal 6 proc., a S&P znajduje się na ponad 4-proc. plusie.

Na wzrosty na Dow Jones najmocniej wpływają notowania Goldman Sachs i Chevron. Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla Goldmana do "kupuj".

W związku z silnymi zwyżkami cen ropy naftowej najmocniej zwyżkują spółki z sektora paliwowego. Dane makro oraz wypowiedzi członków Fed sprzyjają notowaniom spółek z sektora finansowego.

W środę napłynęły na rynek dane z amerykańskiej gospodarki. Wg danych instytutu ADP, w gospodarce USA przybyło w październiku 216 tys. miejsc pracy, 46 tys. powyżej oczekiwań. W piątek zostaną podane comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, ostatnie przed posiedzeniem Fed zaplanowanym na 13-14 grudnia.

Nieco poniżej oczekiwań uplasowała się dynamika wydatków Amerykanów za październik. Natomiast wzrost ich wynagrodzeń wyprzedził oczekiwania.

Najwyższy od 2 lat okazał się odczyt indeksu aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago.

To kolejne dane z gospodarki USA, po m.in. wtorkowych danych o PKB, które utrwalają oczekiwania rynkowe wobec podwyżek stóp procentowych w USA w najbliższych kwartałach.

W środę po południu agencja Fitch oceniła, iż nie ma ryzyka dla natychmiastowego obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych z poziomu AAA w związku ze spodziewaną ekspansją fiskalną w tym kraju.

Oczekiwania na wzrost kosztu pieniądza w USA utwierdzają wypowiedzi członków Fed. We wtorek i w środę Jerome Powell i Robert Kaplan opowiedzieli się za zacieśnieniem polityki monetarnej w USA.

Przed 18.00 ponownie głos zabierze Powell, a po tej godzinie wypowie się Loretta Mester z Fed Cleveland.

Drożejąca ropa oraz sygnały z Fed sprzyjają notowaniom dolara. Kurs EUR/USD spadł po południu o 0,6 proc. z 1,065 poniżej 1,06.

Wyraźnie w górę pnie się kurs USD/JPY. Dolar umocnił się do japońskiej waluty o 1,5 proc. do ponad 114.

Przed zamknięciem w Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,7 proc. Niemiecki DAX zwyżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,9 proc., brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,5 proc.

W ślad za doniesieniami z Wiednia wzrostom na giełdach przewodzą spółki paliwowe. Sub-indeks skupiający ten sektor na Euro Stoxx 600 zwyżkuje ponad 3 proc. Kurs Saipem zyskuje ponad 7 proc., Amec Foster - ponad 5 proc., Tullow Oil - blisko 10 proc., Statoil jest na ponad 4-proc. plusie.

Mocno w górę idzie również kurs Linde. Dostawca gazów technicznych poinformował, iż ponownie rozważa fuzję z Praxair.

Tanieją akcje producentów surowców. Inwestorzy reagują na spadki cen metali przemysłowych na światowych rynkach.

W Londynie zniżkują walory Royal Bank of Scotland. Bank nie przeszedł okresowych stress-testów przeprowadzanych przez Bank Anglii. Bez zmian pozostają notowania Barclays i Standard Chartered, którym BoE wytknął niewystarczające rezerwy kapitałowe, lecz nie nakazał sporządzenia planu naprawczego.

USUNIĘCIE AKOMODACJI W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI SENSOWNE - KAPLAN, FED

"Usunięcie akomodacji monetarnej w najbliższej przyszłości będzie sensownym posunięciem - powiedział w środę Robert Kaplan, prezes Rezerwy Federalnej z Dallas. "Powinniśmy (Fed - PAP) podjąć działania w kierunku +normalizacji+ polityki monetarnej, ponieważ nadmierna akomodacja niesie ze sobą koszty" - dodał. Ocenił, iż gospodarka USA zmierza w kierunku osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Kaplan będzie głosującym członkiem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w 2017 r.

PRZESŁANKI ZA PODWYŻKĄ STÓP ULEGŁY WZMOCNIENIU OD OSTATNIEGO POSIEDZENIA FED - POWELL

Przesłanki za podwyżką stóp procentowych w USA uległy wyraźnemu wzmocnieniu od posiedzenia Fed w listopadzie - powiedział we wtorek Jerome Powell, członek Rady Gubernatorów Fed. Dodał, iż Rezerwa Federalna wykazywała do tej pory cierpliwość w kwestii podwyżek stóp, co przyniosło pozytywne rezultaty. "Jednakże zbyt wolne zacieśnianie polityki monetarnej może doprowadzić do tego, iż Fed będzie zmuszony zwiększyć koszt pieniądza w krótkim czasie, by uniknąć przekroczenia celów Fed przez parametry gospodarki" - ocenił Powell. Dodał, iż spodziewa się wzrostu amerykańskiej gospodarki w tempie 2 proc., solidnego przyrostu miejsc pracy oraz stopniowego wzrostu inflacji w kierunku 2-proc. celu Fed. "Główne ryzyka dla prognozy mogą nadejść zza granicy" - powiedział. Niski wzrost, zarówno gospodarczy, jak i inflacji, w różnych częściach świata w połączeniu z niskimi stopami procentowymi w USA sprawia, iż Fed nie jest dobrze przygotowany, by zareagować na negatywne szoki - ocenił Powell.

LICZBA UMÓW NA SPRZEDAŻ DOMÓW W USA W GÓRĘ O 0,1 PROC. W X

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w październiku przez Amerykanów wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,1 proc. - podało National Association of Realtors. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. We wrześniu liczba podpisanych umów na sprzedaż domu (pending home sales) wzrosła o 1,4 proc., po korekcie z 1,5 proc.

INDEKS CHICAGO PMI NAJWYŻSZY OD 2 LAT

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w listopadzie do 57,6 pkt. z 50,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się odczytu wartości indeksu na poziomie 52,5 pkt. Poziom 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją.

DUŻO WYŻSZY OD OCZEKIWAŃ WZROST LICZBY MIEJSC PRACY W USA - ADP

W firmach w USA przybyło w listopadzie 216 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w listopadzie przybyło 170 tys. miejsc pracy. W październiku wg ADP przybyło 119 tys. miejsc pracy po korekcie wobec 147 tys. przed korektą.

WYDATKI AMERYKANÓW W X PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, DOCHODY POWYŻEJ

Wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,3 proc. mdm; we wrześniu wzrosły o 0,7 proc. mdm po korekcie, wobec wzrostu o 0,5 proc. mdm przed korektą. Dochody Amerykanów wzrosły w październiku o 0,6 proc. mdm, wobec wzrostu o 0,4 proc. mdm w poprzednim miesiącu po korekcie, wobec 0,3 proc. przed korektą. Ekonomiści spodziewali się, że dochody konsumenckie wzrosną o 0,4 proc. mdm, a wydatki o 0,5 proc.

DEFLATOR PCE W USA PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

Deflator PCE w USA w październiku wzrósł do 1,4 proc. rdr z 1,2 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,7 proc. rdr, wobec 1,7 proc. we wrześniu. Analitycy oczekiwali, że wskaźnik w październiku wyniesie 1,5 proc. rdr, a bazowy 1,7 proc.

W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,2 proc. wobec wzrostu o 0,2 proc. we wrześniu, zaś bez cen żywności i energii 0,1 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Tutaj analitycy oczekiwali odpowiednio: 0,3 proc. i 0,1 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii. Wskaźnik na poziomie 2 proc. rdr stanowi oficjalny cel inflacyjny Rezerwy Federalnej.

ZAPASY ROPY W USA NIEOCZEKIWANIE W DÓŁ

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 884 tys. baryłek, czyli 0,2 proc., do 488,145 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 4,96 mln baryłek, czyli 3,3 proc. do 154,196 mln baryłek. DoE podał też, że zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 2,1 mln baryłek, czyli o 0,9 proc., do 226,123 mln baryłek.

CPI W STREFIE EURO W GÓRĘ W XI

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,6 proc. w listopadzie rdr - podał Eurostat we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,6 proc. W X ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5 proc. rdr.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEMCZECH W GÓRĘ W X

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w październiku wzrosła o 2,4 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,5 proc., po korekcie z -1,4 proc. Analitycy spodziewali się teraz wzrostu mdm o 1,0 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna niespodziewanie spadła o 1,0 proc. - podali statystycy. We IX sprzedaż wzrosła o 0,6 proc. po korekcie z +0,4 proc. Teraz oczekiwano wzrostu rdr o 1,0 proc.

STRESS TESTY BANKÓW W WLK. BRYTANII, RBS NIE PRZESZEDŁ SPRAWDZIANU

W środę Bank Anglii przedstawił wyniki stress-testów brytyjskich banków, które odbywają się raz na 2 lata. Sprawdzian pomyślnie zaliczyły HSBC, Lloyds, Santander i NBS. W bilansach Barclays oraz Standard Chartered stwierdzono "niedostateczne poziomy kapitałowe", lecz banki nie zostały zmuszone do przedstawienia zrewidowanych planów kapitałów rezerwowych. Jedynym bankiem, który musiał taki plan przedstawić był Royal Bank of Scotland (RBS). "RBS pozostaje podatny na ryzyka finansowe i gospodarcze" - napisano w raporcie z badania.

STEVEN MNUCHIN NOWYM SEKRETARZEM SKARBU W ADMINISTRACJI DONALDA TRUMPA

Steven Mnuchin potwierdził w środę, iż zostanie nominowany przez prezydenta-elektra Donalda Trumpa na sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych. 53-letni Mnuchin, absolwent uniwersytetu Yale, był szefem finansowym kampanii Trumpa. Zaczynał swoją karierę w banku Goldman Sachs, gdzie pracował przez 17 lat. Następnie stworzył własny fundusz hedgingowy i zaczął finansować takie przeboje amerykańskiego kina jak "X-Men" czy "Avatar". (PAP)

>>> Polecamy: Hamowanie polskiej gospodarki. Inwestycje lecą w dół