Porozumienie dotyczy 8 spółek: KTG Agrar UAB; UAB Agrar Raseiniai; UAB Agrar Mažeikiai; UAB PAE Agrar; UAB Delta Agrar; fentus 10. GmbH; norus 26. AG; LT Holding AG.

"Spółki te są bezpośrednio lub pośrednio - poprzez inne rolnicze spółki zależne na Litwie - aktywne w produkcji rolnej na Litwie. Uprawiają ponad 7,7 tys. ha (z których więcej niż 6,1 tys. ha jest certyfikowana jako użytki ekologiczne ('organic land plots')" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody spółek KTG wyniosły 4,7 mln euro w 2015 r. Zatrudniają ok. 50 pracowników.

Zawarcie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody litewskiego urzędu antymonopolowego, podano również.

Auga Group AB - do października 2016 r.: Agrowill Group AB - to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując własne i dzierżawione grunty.

(ISBnews)