Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 3,0 proc. z 3,5 proc. wcześniej szacowanych, poinformował Standard & Poor's Rating Services. W kolejnym roku PKB ma wzrosnąć do 3,3 proc.

"Agencja obniżyła prognozę na ten rok do 3,0%, zaznaczając jednocześnie, że niższy PKB nie wpłynie niekorzystnie na stan finansów publicznych. W kolejnych latach analitycy agencji oczekują stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wyższej aktywności inwestycyjnej związanej z przyspieszeniem wykorzystania środków unijnych oraz wyższej konsumpcji będącej pochodną pozytywnych zjawisk zachodzących na rynku pracy, w szczególności wzrostu wynagrodzeń" - czytamy w komentarzu Ministerstwa Finansów.

W 2017 roku S&P prognozuje, że dynamika realnego PKB wyniesie 3,3%, a w 2018 r. spowolni do 3,1%, a w 2019 r. ponownie znajdzie się na poziomie 3%.

Reklama

Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w przyszłym roku do 3,1%, który będzie sukcesywnie malał do poziomu 2,8% w 2019 roku. Jednocześnie zaznacza, iż wzmożone prace nad poprawą ściągalności podatków przyniosły już w tym roku zauważalne efekty.

"Prognoza agencji tylko nieznacznie odbiega od zakładanego przez MF poziomu deficytu sektora finansów publicznych w 2017 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez S&P, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Na ten komunikat czekał cały rynek. Standard & Poor's podjął decyzję w sprawie ratingu Polski