Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Raiffeisen Bank Polska w sprawie decyzji organów podatkowych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych, poinformował bank. W efekcie wynik banku zostanie w tym roku obciążony kwotą 75,9 mln zł."W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2009 i 2012 organy podatkowe wyraziły odmienną od stanowiska banku opinię co do podatkowego ujęcia wyniku na inwestycjach dokonywanych w latach 2004, 2006 i 2007. Bank, stojąc na stanowisku uznającym prawidłowość dokonanych przez siebie rozliczeń podatku, dokonał uiszczenia zobowiązania podatkowego wskazanego przez organy podatkowe wraz z odsetkami i rozpoznał należność od urzędu skarbowego" - czytamy w komunikacie.

Ogłoszony wyrok NSA kończy postępowanie sądowe w ww. sprawach. Kwota należności spornych z tego tytułu wynosi 75,9 mln zł, w tym należność główna wynosi 57,2 mln zł oraz zapłacone odsetki za zwłokę - 18,7 mln zł. Kwota ta obciąży wynik Banku za 2016 r., podsumowano w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)