Libet rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywdendy z zysku za 2016 r.Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Libet podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje akcjonariuszom aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie w kwocie 6,36 mln zł został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, poinformowała spółka.

"Zarząd Libet z uwagi na niepewną sytuacją na rynku materiałów budowalnych, zamiar obniżenia zadłużenia spółki oraz planowane nakłady inwestycyjne – rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy (po dokonaniu stosownej oceny wniosku przez radę nadzorczą spółki) aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie w kwocie 6 355 557,24 zł został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)