Poniżej dane o stanie środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych na koniec poszczególnych miesięcy 2017 r. (w mld zł):

I 67,1
II 73,8
III 70,5
IV 73,7
V 76,3

(PAP Biznes)