Zdaniem MR, polski eksport w tym roku wzrośnie o 7,5 proc. do 198,7 mld EUR, a import o 9 proc. do 197,2 mld EUR.

"Obecne relatywnie korzystne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polskiej wymiany towarowej oraz prognozy dot. ważnych z punktu widzenia naszych obrotów wskaźników/czynników pozwalają na względnie optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu polskiego handlu zagranicznego w 2017 r." - napisano.

"(...) Biorąc pod uwagę powyższe, jak również aktualne relatywnie dobre wyniki naszej gospodarki zasadne wydaje się utrzymanie pierwotnych prognoz wzrostu obrotów towarowych" - dodano. (PAP biznes)