Grupa Azoty ma zgodę tureckiego urzędu antymonopolowego na przejęcie Goat TopCoWarszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji (Rekabet Kurumu) udzielił zgody na nabycie przez Grupę Azoty od Goat Netherlands B.V. 25 000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH, podała spółka.

"Na podstawie przepisów prawa tureckiego, powyższe zawiadomienie umożliwia stronom transakcji przystąpienie do jej zamknięcia. Oznacza to również, że emitent uzyskał zgodę wszystkich wymaganych umową warunkową organów antymonopolowych" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, powyższa zgoda, jak również wyrażenie zgody na transakcję przez nadzwyczajne walne zgromadzenie oznaczają także, że warunki konieczne, zastrzeżone w umowie warunkowej zostały spełnione i spółka będzie podejmować działania zmierzające do zamknięcia transakcji na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie warunkowej. Skutkiem tego będzie nabycie udziałów Goat TopCo.

Wcześniej dziś akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na nabycie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH od Goat Netherlands B.V.

Wcześniej w październiku Grupa Azoty informowała, że Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji (BWB) oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez spółkę 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH. Grupa oczekuje na zgodę organu antymonopolowego w jurysdykcji, gdzie postępowanie jest jeszcze w toku, podano wówczas.

Na początku września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)