X-Trade Brokers miało 101,47 mln zł zysku netto, 119,74 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotowało 101,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 92,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 115,81 mln zł wobec 128,27 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA grupy wyniósł 119,74 mln zł wobec 134,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 288,3 mln zł w 2018 r. wobec 273,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 90,9 mln zł wobec 87,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów. W 2018 roku Grupa pozyskała 20 672 nowych klientów, co dało wzrost o 9,3% r/r. W samym IV kwartale 2018 roku liczba pozyskanych nowych klientów była rekordowa w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2018 roku. Intencją zarządu na 2019 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej. Ponadto zarząd podtrzymuje, że największy potencjał wzrostu biznesu ma rynek niemiecki, francuski oraz Ameryka Łacińska" - napisał prezes Omar Arnaout w liście dołączonym do raportu.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)