"Jako spółka holenderska, złożymy prospekt do holenderskiego regulatora. Zakładamy jego złożenie w ciągu najbliższych kilku tygodni, a pozostałe działania powinny zakończyć się do połowy, najpóźniej do końca września" - powiedział Hotar podczas GPW Innovation Day.

Przypomniał, że spółka planuje obecnie jedynie przeniesienie notowań, bez emisji akcji.

"W którymś momencie możemy chcieć się przyjrzeć wyjściu na rynek kapitałowy, jednak obecnie priorytetem jest zwiększenie wartości akcji. Na to mają wpływ zarówno nasze działania i to, jak je komunikujemy, jak również pula inwestorów, którzy mają możliwość zakupu naszych akcji" - dodał.

Photon Energy podał w maju, że planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy w Pradze odpowiednio z NewConnect oraz praskiego rynku alternatywnego. Docelowo chce być też notowany na giełdzie we Frankfurcie. Zmiana rynków nie będzie wiązała się z ofertą nowych lub istniejących akcji, podano wówczas.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)