"Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o sprzedaży, zgodnie ze zmienioną strategią działania na lata 2019 - 2024, o której to zmianie emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku, akcji Zakładów Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Nabywcą przedmiotowych akcji za kwotę 108 300 000 zł jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku" - czytamy w komunikacie.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 391,6 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)