"Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. powziął informację o uzyskaniu bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką" - czytamy w komunikacie podmiotu pośredniczącego.

14 maja br. THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie do sprzedaży 100% akcji Radpolu (38 260 605 szt.) po cenie 1,32 zł za 1 akcję. 26 czerwca wzywający podwyższył cenę do 2 zł za akcję.

"Zaproponowana cena oznacza premię w stosunku do ceny rynkowej przed wezwaniem w wysokości 69,5% oraz premię do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) w wysokości 52,7%" - czytamy w komunikacie wzywającego.

Termin zapisów na sprzedaż akcji kończy się 8 lipca. Zapisy przyjmowane są w Santander Biurze Maklerskim (podmiot pośredniczący) oraz Biurze Maklerskim mBanku, Millennium Domu Maklerskim, Domu Maklerskim BOŚ oraz Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (członkowie konsorcjum detalicznego).

"Jak wskazano w treści wezwania, wzywający traktuje inwestycję w akcje jako inwestycję długoterminową. Wzywający nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności spółki ani lokalizacji prowadzenia działalności" - czytamy dalej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)