"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy […] postanawia zysk netto ML System S.A. za 2019 rok, tj. kwotę 3 017 879,96 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

ML System odnotowała 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)