"Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na łączną kwotę 55,116 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki dokonał odwrócenia odpisu na jednej z nieruchomości w kwocie 2,948 mln zł. Powyższe działania przekładają się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,168 mln zł (w sprawozdaniu skonsolidowanym na dzień 31 marca 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.

Prace nad raportem okresowym trwają i wartość powyższych szacunków dotyczących kwoty obniżenia kapitałów własnych spółki może ulec zmianie, podkreślono.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)