Lokomotywę 111Ed, czyli Gama Marathon to nowoczesna, czteroosiowa lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem dojazdowym, który umożliwia odprowadzenie pociągu spod sieci trakcyjnej na niezelektryfikowana bocznicę bez konieczności zmiany lokomotywy i oczekiwania na lokomotywę manewrową.

Przeznaczona jest do prowadzenia wszelkich pociągów towarowych i pasażerskich z szybkimi pociągami ekspresowymi włącznie. Prędkość maksymalna prędkość lokomotywy w ruchu towarowym wynosi 140 km/h, a w ruchu pasażerskim - 160 km/h.

Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pol-Miedź Tras sp. z o.o. w Lubinie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGH SA. Prowadzi obsługuje bocznice kolejowe grupy i wykonuje usługi na liniach zewnętrznych sieci Polskich PKP PLK.(PAP)

Reklama

autor: Jerzy Rausz

rau/ je/