Informując w poniedziałek o Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 r., płocki koncern wyjaśnił, iż „przedstawiono w nim jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny, a także wyniki i prognozy na przyszłość, wpływają na budowę wartości Grupy oraz jej dalszy dynamiczny rozwój” - dokument dostępny jest w wersji on-line pod adresem: raportzintegrowany2019.orlen.pl.

„W 2019 r. zintensyfikowaliśmy działania w kierunku budowy multienergetycznego koncernu. Mamy ambicję stać się liderem transformacji energetycznej w Polsce, a to wymaga stworzenia silnego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, odpornego na ryzyka i wahania rynkowe” – oświadczył we wstępie do raportu prezes PKN Orlen. W tym kontekście Obajtek wspomniał m.in. o kontynuowanym tam w 2019 r. procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, a także o rozpoczętym wówczas i zakończonym w kwietniu tego roku przejęciu Grupy Energa.

Jak dodał, transakcja ta pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm oraz umożliwi dalszy rozwój obszarów, w których są one już aktywne, jak m.in. elektromobilność czy morskie farmy wiatrowe.

„Podejmowane działania optymalizacyjne, a także realizowane inwestycje rozwojowe przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe, w tym zysk netto na poziomie 4,3 mld zł” – ocenił przez PKN Orlen, odnosząc się do rezultatów osiągniętych w 2019 r. przez Grupę Orlen. Zaznaczył przy tym, że stabilna sytuacja finansowa PKN Orlen pozwala na kontynuowanie tam akwizycji, jak również innych projektów strategicznych, w tym związanych z rozwojem aktywów rafineryjnych i Programem Rozwoju Petrochemii.

„W zeszłym roku przerobiliśmy prawie 33,9 mln ton ropy oraz odnotowaliśmy rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln ton” – podkreślił szef PKN Orlen, wyliczając osiągnięcia Grupy Orlen w 2019 r. W tym czasie, jak zaznaczył, w segmencie wydobycia płocki koncern „konsekwentnie realizował strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach”. Podał przy tym, iż łączne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne - PAP) PKN Orlen wyniosły na koniec 2019 r. 197,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu – PAP).

Obajtek, nawiązując do wyników Grupy Orlen za 2019 r. przypomniał, że w tym czasie zysk z działalności operacyjnej według LIFO, powiększony o amortyzację - EBITDA LIFO, przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów, wyniósł tam 9,2 mld zł – o ponad 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. „Do tego sukcesu znacząco przyczynił się m.in. bardzo dobry wynik sektora detalicznego, który dostarczył ponad 3 mld zł zysku EBITDA. To najwyższy wynik detalu w historii koncernu” – podkreślił szef PKN Orlen w liście do akcjonariuszy zamieszczonym w Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 r.

Zwracając uwagę na to, iż „jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój firmy są inwestycje”, Obajtek wskazał, że „w ubiegłym roku Grupa Orlen przeznaczyła na ten cel ok. 5,5 mld zł”. Wspomniał jednocześnie o zakończonej budowie instalacji PPF Splitter w rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie i instalacji metatezy w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku.

„Spółkę Orlen Południe konsekwentnie przekształcamy w nowoczesną biorafinerię, dlatego w zakładzie w Trzebini zainaugurowaliśmy budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Zakupiliśmy też licencję i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Z kolei w spółce Anwil rozpoczęliśmy realizację inwestycji, które zwiększą o połowę moce wytwórcze nawozów” – wyliczył prezes PKN Orlen. Dodał, iż w ostatnim czasie rozpoczęła się w płockiej rafinerii spółki budowa instalacji visbreakingu, dzięki której pogłębiony zostanie przerób ropy naftowej.

Obajtek ocenił też, że „istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej będzie także budowa instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie Orlen Południe w Trzebini”. Jak dodał, Grupa Orlen dysponuje już infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w 2021 r. takie stacje powstaną w jej ramach również w Czechach.

Prezes PKN Orlen poinformował w Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen, iż w zeszłym roku „globalny ekwiwalent ekspozycji marki Orlen przekroczył wartość 170 mln zł”.

W Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 r. płocki koncern wyjaśnił, iż jego Grupa prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. „Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy Orlen to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do 110 krajów” - podał PKN Orlen.

Jak zaznaczył, Grupa Orlen „jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,8 GWe”. (PAP)

mb/ dym/