Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 1 114 mln zł oraz papiery 10-letnie serii FPC0630 o wartości 126 mln zł, podał bank.
Wcześniej dziś BGK sprzedał obligacje serii FPC0625 o wartości nominalnej 6 248,894 mln zł oraz obligacje serii FPC0630 o wartości 1 656,9 mln zł.
Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.
Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).
Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.
(ISBnews)