"Termin realizacji zadań objętych umową to 670 dni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie ZUE informuje, że w związku z zawarciem umowy spółki z jego grupy kapitałowej posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 826 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)