"Zarząd spółki Mercator Medical S.A., w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych emitenta i poszczególnych jednostek Grupy emitenta, szacuje, że w II kwartale 2020 roku Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 373,9 mln zł, wobec 136,3 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 202,8 mln zł w I kw. 2020 r.,

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 233,4 mln zł, wobec 6,8 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 35,2 mln zł w I kw. 2020 r.,

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 209,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. oraz 20,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2020 przewidywana jest na 15 września 2020 r., wskazano również.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)