"Zwyczajne walne zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia, że zysk netto spółki za 2019 rok w kwocie 29 657 448,73 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Tarczyński odnotował 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,66 mln zł wobec 28,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)

Reklama