"Publikacja omawianych wybranych danych finansowych [...] uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I półroczu 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - zysk netto grupy osiągnięty w I półroczu wynosi 4.810 tys. zł, co stanowi wartość o 309% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 6 mln zł w II kw. wobec 2,88 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 13,36 mln zł, co stanowi wartość o 65% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,81 mln zł, co oznacza wzrost o 309% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, podano także.

"Na wzrost zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

a) rosnący udział przychodów ze sprzedaży gier HOPA wydanych na konsole, dzięki systematycznemu rozbudowywaniu portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile;

b) systematyczny wzrost przychodów w segmencie free-to-play;

c) osłabienie złotego wobec dolara i euro o około 3% względem I półrocza 2019 r. co wpływa korzystnie na raportowane w złotówkach przychody ze sprzedaży grupy, z uwagi na podstawowe rynki geograficzne aktywności spółki;

d) ogólny wzrost zainteresowania całością oferty gier spółki, na wszystkich głównych cyfrowych platformach, związany, w ocenie zarządu, z okresowym wzrostem popytu na gry na całym świecie, związanym z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią obostrzeniami m.in. w przemieszczaniu się" - czytamy dalej.

Spółka planuje publikację skonsolidowanego raportu półrocznego na 30 września 2020 r.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)