"Dowody zebrane przez Komisję potwierdziły, że warunki skierowania sprawy na podstawie art. 9 rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostały spełnione, a polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest najlepiej przygotowany do oceny skutków transakcji w Polsce. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę do Polski" - czytamy w komunikacie.

Poinformowała, że Urząd zwrócił się do Komisji z prośbą przekazanie mu oceny proponowanej koncentracji.

"Uważa on, że transakcja może znacząco wpłynąć na konkurencję na rynkach produkcji i licencjonowania treści audiowizualnych, masowego dostarczania kanałów telewizyjnych, detalicznego świadczenia usług telewizyjnych oraz sprzedaży miejsc reklamowych w trybie offline i online w Polsce" - podkreśliła Komisja.

UOKiK będzie rozpatrywać sprawę na podstawie prawa krajowego.

W październiku ub. roku Discovery i Cyfrowy Polsat podpisały umowę joint venture dotyczącą utworzenia wspólnej platformy streamingowej OTT dostępnej na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych.

Platforma OTT prowadzona przez spółkę celową ma zapewniać widzom dostęp m.in. do filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych. Na Platformie OTT będą udostępnione zarówno treści wyprodukowane przez strony umowy, jak i treści zakupione u zewnętrznych producentów oraz wyprodukowane przez samą spółkę celową. Początkowo ma działać głównie w modelu finansowanym z reklam (AVOD), a - na późniejszym etapie - planowane jest włączenie usług w modelu subskrypcyjnym (SVOD/TVOD).

Wspólne przedsięwzięcie ma zostać uruchomione po uzyskaniu zgody regulatora.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)