"Celem podejmowanych działań jest dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia emitenta do sytuacji rynkowej w ramach prowadzonej działalności. Zarząd emitenta wstępnie szacuje, że zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 400 pracowników, przy czym ostateczna liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu procesu konsultacji ze związkami zawodowymi" - czytamy w raporcie.

Zarząd emitenta podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, co nastąpi poprzez notyfikację i rozpoczęcie konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi celem wypracowania porozumienia o którym mowa w art. 3 ustawy, zaznaczono.

"Szczegóły restrukturyzacji zostaną wypracowane w rozmowach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przy udziale kluczowych pracowników. Emitent zamierza uprościć strukturę zatrudnienia w niektórych obszarach działalności" - podsumowano.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)