Zysk operacyjny wyniósł 37,01 mln USD wobec 32,48 mln USD zysku rok wcześniej. Grupa poprawiła wynik EBITDA o 13% do 47,61 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,82 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 96 mln USD rok wcześniej.

"Wzrost rentowności IMC jest w dużej mierze efektem dewaluacji hrywny. Zysk netto w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 26,8 mln USD i był mniejszy o 3% niż w analogicznym okresie przed rokiem" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody IMC w pierwszej połowie 2020 r. spadły r/r o 17% do 79,8 mln USD. Obniżka była efektem niższego o 19% wolumenu sprzedaży, spowodowanego głównie mniejszymi plonami kukurydzy, będącej główną uprawą spółki. Jednocześnie ceny na kukurydzę i soję pokazały nieznaczny wzrost (+1,8% w przypadku kukurydzy i +1,5% soję). Z kolei ceny pszenicy i słonecznika wzrosły odpowiednio o 17% i 15%. Sprzedaż na eksport stanowiła 93% przychodów w pierwszym półroczu 2020 r., podano także.

W tym okresie IMC kontynuowała realizację strategii zmniejszenia zadłużenia. W efekcie na koniec czerwca zredukowała dług do 43 mln USD w porównaniu do 47 mln USD na koniec grudnia 2019 r., wskazała również spółka.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)