"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 5 521 645,1 zł do kwoty nie wyższej niż 6 071 645,1 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 550 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 5 500 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)