"Osiągnięta rentowność oraz wysokie przepływy operacyjne dowodzą skuteczności przyjętych filarów strategii. Jednakże, można oczekiwać, że ze względu na wciąż niestabilną sytuację epidemiologiczną, kontynuację spadku cen węgla oraz wyjątkową trudną sytuację w polskim górnictwie, popyt na urządzenia i usługi dla górnictwa podziemnego pozostanie pod dalszą presją" - powiedział Bendzera, cytowany w sprawozdaniu zarządu na II kw. 2020 r.

Jego zdaniem, na skutek istotnych oczekiwanych zmian o charakterze globalnym, Grupa Famur musi odpowiednio dostosować swoje działania, kładąc większy nacisk na poszukiwanie możliwości akwizycyjnych o odpowiednio dużej skali, zarówno w sektorach komplementarnych (hard rock mining, HRM), jak i w perspektywicznych branżach poza górnictwem, w których Famur może osiągnąć synergie produktowe, produkcyjne, technologiczne i kosztowe.

"W nadchodzących miesiącach będziemy szczególnie bacznie obserwować sytuację na rynku globalnym, zapowiadaną reorganizację Polskiej Grupy Górniczej oraz krajowego sektora energetyki konwencjonalnej, by odpowiednio dostosowywać swoje zdolności produkcyjne, zasoby operacyjne oraz strukturę kosztów do zmieniających się warunków" - wskazał prezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)