"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 497 062 zł na wypłatę dywidendy. ZWZ podjęło również uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 8 497 062 zł, co daje 0,40 zł na jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 1 października 2020 r., a termin wypłaty na 20 października 2020 r.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)