Jak wyjaśniła spółka, globalny kryzys COVID-19, kontynuacja trendu spadkowego na światowych rynkach cen węgla, a dodatkowo oczekiwana reorganizacja polskiego górnictwa węgla energetycznego, mogąca prowadzić do istotnego ograniczenia wydobycia tego surowca w Polsce, powoduje znaczące redukcje zamówień przez kopalnie na nowe maszyny i urządzenia, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników taśmowych oraz kolejek i tras.

"Zarząd Famur S.A. ocenia, że sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko- ani średnio-terminowej z następujących powodów:

- duża część popytu na te urządzenia została zaspokojona w poprzednim okresie;

- urządzenia te dają się stosunkowo łatwo realokować między kopalniami, co w związku z zapowiadanym zmniejszaniem wydobycia przez polskie górnictwo będzie istotnie wpływać na postępującą redukcję zapotrzebowania na te urządzenia lub wręcz może powodować brak nowych postępowań przetargowych;

- przenośniki taśmowe są urządzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi konstrukcyjnie, zatem w celu poszukiwania oszczędności kopalnie mogą dokonywać ich serwisów i remontów we własnym zakresie lub z pomocą powiązanych spółek remontowych" - czytamy w komunikacie.

Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, a także optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz kompetencji technologicznych poszczególnych oddziałów, zarząd Famur zdecydował o przeniesieniu produkcji przenośników taśmowych z oddziału w Piotrkowie Trybunalskim do oddziału w Nowym Sączu, gdzie została już skoncentrowana produkcja przenośników zgrzebłowych. Mniejszą w skali, ok 15% przychodów Oddziału, działalność realizowaną w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie produkcji kolejek i tras przejmie oddział w Katowicach, podano także.

Jak wyjaśniono, działania te pozwolą Grupie Famur dostosować swoje zasoby operacyjne do bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej przy równoczesnym zachowaniu kompetencji produkcyjnych, techniczno-technologicznych oraz know-how produktowego, umożliwiających produkcję przenośników taśmowych oraz kolejek i tras stosownie do pozyskanych zamówień.

"W związku z likwidacją Oddziału 27 pracowników otrzyma możliwość przejścia do zakładu w Katowicach, 10 pracowników do zakładu w Nowym Sączu, a 198 pracowników zostanie objętych procedurą zwolnień grupowych" - czytamy dalej.

Ostateczne dane w zakresie wpływu likwidacji Oddziału na wyniki finansowe Grupy Famur zostaną podane w okresowym sprawozdaniu finansowym, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)