Zapisy na akcje objęte wezwaniem rozpoczną się 25 września i potrwają w Polsce do 12 października br.

"Łącznie z 298 575 091 akcjami spółki, dotychczas posiadanymi pośrednio przez wzywającego poprzez jego spółkę zależną GTC Dutch Holdings, odpowiadającymi 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, oraz w wyniku wezwania, wzywający jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza posiadać łącznie 320 466 380 akcji w spółce, które reprezentowałyby 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w treści wezwania.

W dniu ogłoszenia wezwania wzywający posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings, 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających 61,49% kapitału zakładowego, podano także.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)