"Sescom, czyli w nowej odsłonie - spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management (FM), mocno skoncentrowana na nowych technologiach optymalizujących działalność klientów, zamierza umacniać pozycję na rynkach zagranicznych, bazując na potencjale krajów DACH, Beneluksu, Europy Południowej i Środkowej oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Bałkanów, Skandynawii, państw bałtyckich" - czytamy w komunikacie.

"Do 2030 r. zamierzamy połączyć 10 tys. firm w techniczno-technologicznym ekosystemie, który będzie dostarczać usługi zwiększające sprawność operacyjną, efektywność i konkurencyjność naszych klientów. Od wielu lat wspieramy tradycyjne sklepy, zauważając jednocześnie wzrost znaczenia cyfryzacji handlu i e-commerce. Zamierzamy to wykorzystać, oferując rozwiązania do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych z wykorzystaniem IoT (internetu rzeczy) i RFID (identyfikacji obiektów dzięki falom radiowym) m.in w obszarze logistyki, kluczowej do sprawnego funkcjonowania omnichannel. Nowe technologie będziemy wykorzystywać także do zwiększania efektywności działania i skalowalności naszej firmy" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Do 2025 r. Sescom zamierza przeznaczyć 80 mln zł na akwizycje zagraniczne. Pierwsze przejęcie poza Polską może zrealizować w 2021 r. Ponadto, spółka przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat 30 mln zł na inwestycje ukierunkowane na rozbudowę potencjału technologicznego i B+R. W zarysowanym horyzoncie czasowym 13 mln zł firma zainwestuje w rozwój kapitału ludzkiego, w tym rozbudowę potencjału kadr, podano także w materiale.

"Wzrost Sescom zamierza oprzeć na środkach własnych, kredytach bankowych i dotacjach. Na koniec czerwca bieżącego roku spółka dysponowała gotówką w kwocie 15,5 mln zł w porównaniu z 8,7 mln zł na koniec marca 2020 r. oraz 6,3 mln zł na koniec czerwca 2019 r. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił na koniec czerwca 2020 r.: -0,82 (gotówka netto), co daje duże możliwości finansowania rozwoju długiem" - czytamy dalej.

Sescom podkreśla, że zamierza wykorzystać korzystną koniunkturę na rynku nowych technologii i FM, którego europejski wzrost, według analityków KBV Research, cechuje się wysoką dynamiką - CAGR na lata 2017-2023 został oszacowany na 14,1 proc. Ponadto, w kluczowych krajach europejskich wartość rynku outsourcingu kompleksowego FM jest znacznie wyższa niż w Polsce (śr. największych krajów EU = 4,73 mld USD, wobec 0,7 mld USD w Polsce w 2017 r.), co stanowi ogromny potencjał wzrostu dla rynku zewnętrznych usług FM w naszym kraju.

Wiodącymi rynkami zagranicznymi w Sescom są aktualnie: Niemcy, Niderlandy, Czechy oraz Węgry. W ramach strategii "Wise Futurist 2030" spółka zamierza umacniać pozycję poza Polską, bazując na potencjale krajów DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Beneluksu, Europy Południowej i Środkowej oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Bałkanów, Skandynawii, państw bałtyckich.

Docelowo Sescom będzie oferować własne know-how w ramach czterech uzupełniających się segmentów:

- Facility Management, tj. kompleksowe usługi utrzymania technicznego sieci handlowych,

- Digital, tj. wdrażanie rozwiązań technologicznych, optymalizujących procesy operacyjne

i pomocniczych klientów - IoT, RFID,

- Energy, tj. analiza danych i doradztwo w zakresie efektywności energetycznej placówek handlowych, zmniejszanie śladu węglowego, nowe źródła energii - fotowoltaika, technologie wodorowe,

- On Demand, tj. doradztwo i implementacja rozwiązań zindywidualizowanych, na życzenie klienta, wyliczono w materiale.

"Usługi FM, stanowiące w I-III kw. 2019/2020 r. blisko 61% wygenerowanych przychodów ze sprzedaży, pozostaną fundamentalnym obszarem działania spółki - w kolejnych latach mocno wspartych nowymi technologiami oraz inwestycjami w rozwój kapitału ludzkiego" - wskazano w komunikacie.

"Strategia "Wise Futurist 2030" Sescom odpowiada na aspekty paradygmatu VUCA [V - volatility - zmienność; U - uncertainty - niepewność; C - complexity - złożoność; A - ambiguity - niejednoznaczność]. Przedstawione cele biznesowe są jego wypadkową, podobnie jak plan wdrożenia do 2021 r. mechanizmów zrównoważonego rozwoju, przy wykorzystaniu eksperckiej wiedzy i doświadczeniu Sescom Energy. W efekcie spółka do 2023 r. chce zmniejszyć ślad węglowy o 20% m.in. poprzez głębszą digitalizację działania" - czytamy dalej.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września, pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca wprowadzenia programu motywacyjnego. Zakłada on zaoferowanie uprawnionym osobom do 105 tys. akcji w przypadku realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 35 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2024/2025, zapowiedziano także.

W okresie I-III kwartału roku obrotowego 2019/20 (październik 2019 - czerwiec 2020) Sescom wypracował 105 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 6% i 3%.

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka od 2013 roku notowana jest na GPW.

(ISBnews)