Strata operacyjna wyniosła 10,22 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,23 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 260,56 mln zł rok wcześniej.W I poł. 2020 r. spółka miała 50,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 421,47 mln zł w porównaniu z 506,25 mln zł rok wcześniej."Największy wpływ na mniejszą wartość obrotów w pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku miała mniejsza ilość obsłużonych ładunków masowych w segmentach spedycji kolejowej oraz w mniejszym stopniu usług portowych w zakresie związanym z energetyką, przemysłem hutniczym i wydobywczym. W tym zakresie proces restrukturyzacji spółki STK S.A. przyniósł negatywny wpływ na skalę przewozów ładunków. Spadek przychodów ze sprzedaży za okres pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku odnotował również segment kolejowy grupy. Łączny spadek w tym segmencie rok do roku wynosi 12 mln (- 59% r/r). Jest to w dużej mierze spowodowane drastycznym ograniczeniem skali działalności oraz rozpoczętym procesem restrukturyzacji spółki STK S.A." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.W zakresie spedycji, pomimo trudności makroekonomicznych i operowania na bardzo konkurencyjnym rynku, grupa skutecznie wykorzystuje sprawdzoną markę oraz sprawność handlową, podkreślono w materiale.W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku segment żeglugi śródlądowej zanotował spadek wartości sprzedaży o 2,3 mln zł (- 4% r/r). Główną przyczyny słabszego pierwszego półrocza 2020 roku jest spadek przychodów w spółce Deutsche Binnenreederei AG, która została sprzedana po dniu bilansowym, podano także."Pomimo spadających przychodów rentowność (procentowa) sprzedaży brutto tylko nieznacznie spadła" - czytamy dalej.W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 38,67 mln zł wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.(ISBnews)