Na wynik segmentów Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo w 2020 r. wpływać będą wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2, ograniczenie darmowych uprawnień oraz brak jednorazowego wpływu dodatkowych uprawnień CO2, podano w prezentacji wynikowej.

Na Dystrybucję oddziaływać ma spadek wolumenu jako efekt pandemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego. Z kolei na wynik Obrotu wpłyną spadek wolumenu i wzrost kosztu bilansowania.

Natomiast przewidywane czynniki w segmencie Energetyka Odnawialna to niższe ceny energii elektrycznej na rynku spot i spodziewany pozytywny efekt nabycia farmy wiatrowej.

W 2019 r. segment Energetyka Konwencjonalna odnotował 2 880 mln zł EBITDA, Ciepłownictwo miało 1 186 mln zł EBITDA, Energetyka Odnawialna wypracowała 517 mln zł, Dystrybucja 2 306 mln zł a Obrót 280 mln zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)