"Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o opracowywanie strategii. Właściwie jest ona na ukończeniu" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Wskazał, że ostateczny kształt strategii zależy w szczególności od ostatecznej wersji Polityki Energetycznej Polski do 2040.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem, chcemy zaprezentować ją późną jesienią" - dodał prezes.

Dokument ma być "strategią transformacji PGE w zielonym kierunku".

Wcześniej Dąbrowski wskazał, że PGE chce być liderem zeroemisyjności.

"Naszą ambicją jest, by 100% zielonej energii w 2050 było oferowane przez naszą grupę" - powiedział.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)