"Zwyczajne walne zgromadzenie LPP postanawia utworzyć kapitał rezerwowy spółki w kwocie: 2 100 000 000 zł w celu sfinansowania skupu akcji własnych spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez walne zgromadzenie. Kapitał rezerwowy pochodzić będzie z zysków spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym spółki" - czytamy w uchwale.

Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach programu będzie nie więcej niż 277 863 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, stanowiących nie więcej niż 15% kapitału zakładowego spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte, podano także.

"Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty nabycia w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 3 000 zł i nie może być wyższa niż 8 000 zł" - czytamy dalej.

Program będzie trwać od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały maksymalnie do dnia 31 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)