"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,9 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 1,3 tys. t (-2%). Spadek produkcji dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. (-2,4 tys. t) ze względu na ograniczoną podaż złomów miedzi, postój remontowy Huty Miedzi 'Głogów I' oraz niższą produkcję w KGHM International Ltd. (-0,6 tys. t). Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+1,7 tys. t), co jest pochodną wyższej zawartości miedzi w przerabianej rudzie" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 58,4 tony - spadek o 63,7 tony (-52%) jest konsekwencją remontu na Wydziale Metali Szlachetnych HM Głogów I i niższej zawartości tego metalu w wydobywanym urobku.

Produkcja TPM wyniosła 13,8 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 4,1 tys. troz (-23%) przede wszystkim ze względu na niższą zawartość metali szlachetnych w rudzie eksploatowanej w kopalniach Zagłębia Sudbury oraz w kopalni Robinson.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów. Spadek produkcji o 0,8 mln funtów (-57%) dotyczy kopalni Sierra Gorda za sprawą niższej zawartości metalu oraz wolumenu przerobionej rudy.

W okresie styczeń-sierpień produkcja miedzi płatnej wyniosła 466,1 tys. ton wobec 470,9 tys. ton rok wcześniej.

"W okresie styczeń-sierpień produkcja i sprzedaż miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się poniżej planu z uwagi na spadek produkcji z wsadów obcych KGHM Polska Miedź S.A. (ograniczona dostępność złomów w I półroczu br.) oraz niższe wyniki produkcyjne KGHM International Ltd. Plan nie został zrealizowany również w odniesieniu do produkcji i sprzedaży srebra ze względu na niższą od planowanej zawartość tego metalu w urobku wydobywanym przez KGHM Polska Miedź S.A. W zakresie pozostałych, głównych produktów budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)