Po zmianach, zapisy w RPA mają zakończyć się 16 października.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.

W dniu ogłoszenia wezwania wzywający posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings, 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających 61,49% kapitału zakładowego, podano także.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)