"Poniesiona skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 r. wynikała m.in. z wyższej kwoty podatku dochodowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 6,23 mln zł w I poł. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2020 r. wyniosły ok. 287 276 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 56 240 tys. zł, tj. o ok. 24% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym Ferrum S.A., jak i spółce zależnej ZKS Ferrum S.A." - podano także.

"Zaprezentowane wyniki oceniam pozytywnie. Wzrost sprzedaży został wypracowany w bezprecedensowym okresie dla gospodarki. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych Grupa Ferrumpodpisała szereg kontraktów m.in. z OGP Gaz-System S.A czy PERN o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, potwierdzając swoją pozycję jako czołowego producenta rur do przesyłu mediów. Przypomnę, że w tym czasie oprócz zwiększenia przychodów rozbudowaliśmy swoje portfolio o rury spiralnie spawane o średnicy 711x17,5 mm, tym samym zamykając produktowo kompetencje Ferrum wobec Gaz-System S.A." - skomentował prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła ok. 2,53 mln zł i była konsekwencją m.in. poniesionych kosztów finansowania zewnętrznego tj. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych Ferrum przekaże do publicznej wiadomości 30 września 2020 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)