"Zarząd spółki Agora w nawiązaniu do raportu numer 21/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zamiarze złożenia rezygnacji przez pana Grzegorza Kanię z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu spółki, informuje, że w dniu 28 września 2020 r. spółka otrzymała od pana Grzegorza Kani rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i udziału w zarządzie Agory ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu spółka podała, że Grzegorz Kania poinformował ją o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem nie później niż na dzień 31 października 2020 r.

Obowiązki dyrektora finansowego w ramach zarządu Agory przejęła pani Anna Kryńska Godlewska.

Grzegorz Kania pełnił funkcję członka zarządu Agory od 8 listopada 2017 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)