"W związku z powyższym zarząd podjął również decyzję o przeprowadzeniu analiz, których celem będzie wskazanie optymalnego terminu, scenariuszy oraz warunków na jakich miałoby nastąpić wprowadzenie spółki na GPW. Opracowanie ww. analiz będzie obejmować m.in.: korzyści związane z poszerzeniem grona podmiotów profesjonalnych mogących inwestować w akcje spółki (zarówno polskich i zagranicznych), zewnętrzne warunki gospodarcze, kwestię zwiększenia wiarygodności spółki, sytuację finansową i operacyjną spółki, ewentualne zdarzenia i okoliczności, które mogłyby mieć charakter strategiczny oraz koszty wprowadzenia półki na GPW. Decyzja o terminie, scenariuszu i warunkach wprowadzenia półki na GPW podjęta zostanie na podstawie ww. analiz" - czytamy w raporcie.

Scope Fluidics planuje zmienić rynek notowań w 2021 r.

"Rozwój projektów i całej naszej firmy, sprzyjające prognozy dla rynku diagnostyki molekularnej, a także rosnąca wartość rynkowa Scope Fluidics pozwalają nam poważnie myśleć o przeniesieniu notowań na regulowany rynek GPW. Chcemy w ten sposób zwiększyć rozpoznawalność spółki i otworzyć się na szerszą grupę inwestorów, w tym także globalnych. Uważam również, że obecność wśród największych spółek notowanych na polskiej giełdzie wzmocni naszą pozycję na rynku med.-tech. Jest to również krok wpisujący się w wieloletnie plany rozwoju Scope Fluidics - tj. pracy nad dwoma-trzema projektami równolegle" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)