Zysk operacyjny wyniósł 10,73 mln zł wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,65 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 89 mln zł rok wcześniej.

W I połowie br. eksport odpowiadał za 75,3% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 55,4 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (49,8 mln zł), a drugim z kolei Tanzania (4,4 mln zł). Sprzedaż w Polsce wyniosła 18,2 mln zł i odpowiadała za 24,7% sprzedaży ogółem w I poł. roku wobec 22,8% w I poł. 2019 r.

"Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie odbiła się znacząco na wynikach spółki. Byliśmy w stanie kontynuować trwające kontrakty i realizować założenia strategii mającej na celu umacnianie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych. Co więcej, pandemia wręcz przyczyniła się do wzrostu zainteresowania metodami bezpiecznego magazynowania żywności i spowodowała ożywienie się rynku w wielu częściach świata" - powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 149 mln zł i obejmuje 34 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 301,7 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 34,6 mln zł.

Jak podkreślono, spółka posiada wszystkie niezbędne zasoby do efektywnej realizacji portfela zamówień, tj. odpowiednie zaplecze kadrowe, maszynowe oraz potencjał finansowy. Konsekwentnie umacnia również swoją pozycję na arenie międzynarodowej poprzez inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które wraz ze wzrostem sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym pozwalają zwiększać skalę działalności. Feerum oprócz trwających inwestycji w Tanzanii i Ukrainie rozwija działalność w innych krajach, np. na Litwie, której udział w sprzedaży zagranicznej zwiększył się z 1,4 do 2,3%.

Wszystkie prace w ramach umowy z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC są realizowane zgodnie z harmonogramem. Na początku września uruchomiony został drugi obiekt dla Epicentr K - elewator Iwanowka, o łącznej pojemności 150 tys. m3 ziarna. Jest to obiekt w pełni dostosowany do pracy w trybie przemysłowym, o wysokiej mocy i wydajności suszenia, bogaty w innowacyjne technologie pozwalające na bezpieczne przechowywanie ziarna w najlepszych warunkach, podano także.

"Potencjał rynku ukraińskiego jest ogromny i szacowany na kolejne lata. Dzięki wsparciu narzędzi oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego konkurujemy z największymi graczami w branży" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 9,33 mln zł wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)